Offsprings at kennel Tishzkova's
Tishzkova's I-Litter

(2+5)
Breeder:

27 July 2008
(Ch. Rasswet's Burattino x Stravi Zig Zag)

Back to Tino
 
 
DAM:
Stravi Zig Zag